De Bono’nun Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Edward De Bono insanların her konuya birden fazla farklı açıyla bakabileceklerini gösteren bir düşünme tekniği açıklamıştır. Bu düşünce tekniği literature “De Bono’nun 6 Şapkalı Düşünme Tekniği” olarak geçmiştir. Bu teknik, kişinin ele aldığı konuyu ya da bir tartışmayı farklı açılardan görerek yorumlamasını sağlar. Bu tekniğin efektif kullanımı sayesinde tartışmalar daha yapıcı bir çözüme ulaşabilir, kişiler karar alırken daha kapsayıcı ve akılcı hareket edebilirler. Kişinin düşünme yollarını ve karar verme becerisini geliştirir, yaratıcılığı arttırır ve en önemlisi çatışma yönetimi ve problem çözme kabiliyetini üst seviyeye taşır. De Bono’nun 6 şapkalı düşünme tekniği yeterince içselleştirilmesi, modern iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ekip çalışmasına yatkın, problemlere çözüm odaklı yaklaşabilen, empati ve iletişim yeteneği yüksek çalışan profiline ulaşılması için önemli bir adımdır.

De Bono’nun 6 şapkalı tenkiğinde 6 şapka, 6 farklı bakış açısını temsil eder.

  1. Beyaz Şapka
  2. Kırmızı Şapka
  3. Sarı Şapka
  4. Siyah Şapka
  5. Yeşil Şapka
  6. Mavi Şapka

Beyaz Şapka

Objektifliği Simgeler. Olay ve olgulara yorum katmadan, sadece net bir biçimde ifade etme tekniğidir. Tartışmaya girmemeniz gereken durumlarda nasıl yaklaşımlar sergileyebileceğinizi ölçmenizi sağlar.

Kırmızı Şapka

Duygsal bakış açısını simgeler. Bu teknik sayesinde karar verme sürecimizde yaşadığımız duygusal etkileri görebiliriz. Duygularınızın kararlarınıza ne kadar yön verebildiğini ölçmenizi sağlar.

Sarı Şapka

İyimserliği simgeler. Ortamın yumuşatılması gerektiğinde takınmanız gereken tavrı bilip buna gre hareket etmenizi sağlar.

Siyah Şapka

Karamsarlığı simgeler. Aşırı optimist durumlarda, olayları daha realist ve kurtarıcı bakış açısıyla ele alabilme yeteneğinizi ölçmenizi sağlar ve bu yönde size geliştirir.

Yeşil Şapka

Yenilikçiliği Simgeler. Yapılan işlerin olumlu ya da olumsuz açılarına bakmaksızın ilerlemeyi, başka bir deyişle efektifliği simgeler. Efektif olunması gereken durumlarda aldığınız tavırları analiz edebilmenizi sağlar.

Mavi Şapka

Temkinli olmayı simgeler. Yönetici gözüyle, olayları ve projeleri derleme toparlama noktasında kullanılan yaklaşım biçimidir. Bu yöndeki yeteneklerinizi görüp ölçmenizi sağlar.

Teamvy çatısı altında, toplumsal ve iş odaklı problemlere bu teknikle yaklaşmanızı sağlayacak çeşitli role-play oyunları sunuyoruz. Bu etkinlikler, De Bono’nun düşünme tekniğini sizin ve çalışanlarınızın içselleştirmesini sağlayacak. Bu sayede hem yöneticiler ince yetenekleri gelişmiş iş arkadaşlarıyla çalışma şansına sahip olabilecek, hem de çalışanlar hayat boyu çantalarında taşıyabilecekleri bir yeteneğe sahip olabilecekler.