fbpx

Sosyal Sorumluluk Projesi Geliştirmeye Yönelik Atölyeler

  • fikirgelistirme6
  • fikirgelistirme3
Sosyal Sorumluluk Projesi Geliştirmeye Yönelik Atölyeler
Yüz Yüze Teklif Alın - Fikir Geliştirme
Egitim-1684

Sosyal Sorumluluk Projesi Geliştirmeye Yönelik Atölyeler

Sosyal Sorumluluk Projesi gerçekleştirmek isteyen Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar, Dernekler, Şirketler gibi birçok kuruma yönelik olarak tasarladığımız bu eğitimler ilgili kurum bünyesindeki kişilerin katılımıyla veya belirlenen bir hedef kitleye (örneğin; tasarım öğrencileri) açık çağrı yapılarak bulunan katılımcılarla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, ilgili katılımcılar bir araya getirilerek eğitim boyunca yaratıcılıklarını ortaya koyarak talep edilen konuda sosyal sorumluluk projesi geliştirmektedir.

Bu eğitimlerde Tasarım Odaklı Düşünme (“Design Thinking”) adımları izlenmektedir. Katılımcılar takım halinde tasarım odaklı düşünmeye ilişkin izlenmesi gereken “keşfet, tanımla, fikir üret, prototiple, test et ve uygula” şeklindeki adımları tecrübe etmektedir. Bu yöntem yaygın eğitim sisteminde yaratıcılık ve tasarıma/yeni fikir üretmeye yönelik proje gerektiren çalışmalarda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Katılımcıların çeşitli yaratıcı drama etkinlikleriyle beraber yürüteceği bu çalışmaların sonucunda her bir takım test edilmiş, belirlenen sınırlara (bütçe, iş alanı vb.) göre hazırlanmış bir sosyal sorumluluk projesi geliştirecektir. Ayrıca bu etkinliklerle beraber her bir takım birlikte çalışma yeteneğini güçlendirecek ve daha verimli bir şekilde yeni projeler üretmeye odaklanacaktır. Sürecin sonunda ilgili kurumun yönetimine sunum hazırlayacak olan takımlar ayrıca yeni fikir geliştirmede sıklıkla kullanılan İş Kanvası Modelini (“Business Canvas Model”) kullanarak temel ortaklar ve iş birlikleri, temel faaliyetler ve kaynaklar, müşteri ilişkileri ve dağıtım kanalları, müşteri kesitleri, değer önerileri, maliyet yapısı ve gelir kaynakları gibi ilgili kurum yönetiminin beklediği tüm konulara değinecektir.

Atölye Çalışmasının İçeriği

  • Yaratıcı Drama Temelli Takım Çalışmasını Güçlendirmeye Yönelik Aktiviteler
  • Tasarım Odaklı Düşünme ve İş Kanvası Modeli Kullanılarak Sosyal Sorumluluk Projesi Geliştirilmesine Yönelik Aktiviteler
  • Takımlara Düzenli Olarak Fikirleri Hakkında Ekibimizce Geri Bildirimlerde Bulunulması
  • Kurum Yönetimine Takımlar Tarafından Sunumlar Yapılması
  • Her Takımın Performansına ve Katılımcı Memnuniyetine İlişkin Ekibimizce Hazırlanacak Raporların Kurum Yönetimine Sunulması

Benzer Eğitimler


Ekibimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.

Onay Kutucuğu
Bu kutucuğu onaylayarak Teamvy'nin size elektronik posta göndermesini onaylamış olursunuz.